Regulations

 

 

Pierwsze: Czas próby zaczyna i kończy się tak jak zarezerwowano. Kończymy bezwzględnie tak by opuścić salę w zadeklarowanym czasie. Po Tobie też ktoś gra!

Drugie:     Nie odwołujemy próby na 24h przed jej startem. Odwołanie rezerwacji na 24H przed kosztuje 50% wartości rezerwacji.

Trzecie:     Zaistniałe awarię i usterki zgłaszamy obsłudze. Za szkody powstałe podczas próby odpowiada zespół.

Czwarte:   Na terenie całego budynku obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu.

Piąte:        Na terenie całego budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

Szóste:     Nie stawiamy napojów i nie urządzamy pikników na wzmacniaczach.

Siódme:    Dbamy o sprzęt tak jakby był nasz własny.

Ósme:       Utrzymujemy po sobie porządek.

Dziewiąte: Za rzeczy pozostawione w sali, obsługa nie odpowiada.

Dziesiąte: Zapamiętaj i stosuj się do powyższych przykazań.